ابزارهای استون پلاست

استفاده از 2 نوع پکیج کامل از ابزارهای استون پلاست  مانند انواع نبشی ها و قرنیزها شما را در محافظ از نازک کاری اجراء شده با پانل های استون پلاست و اجرای دقیقتر و زیباتر یاری میرساند که عبارتند از پروفیل های همگون و هم رنگ انواع پانل ها با لایه محافظ شفاف و پروفیل های آلومینیومی رنگی که با مقاطع متنوع و با کیفیت بسیار بالا تولید و عرضه میگردند