قرنیزهای آلومینیومی

پروفیل های آلومینیومی رنگی که با مقاطع متنوع و با کیفیت بسیار بالا تولید و عرضه میگردند