لیست قیمت

لیست قیمت فروش محصولات  استون پلاست

ابعاد هر پانل / cm ضخامت هر پانل / cm قیمت / ريال / پانل
122 x 244 0/4 1/500/000

 

توضيحات:

  • قیمت های فوق بصورت خالص بوده و عوارض و کسورات قانونی (مالیات ارزش افزوده) در آن لحاظ نگردیده است (در فاکتور فروش لحاظ میگردد).
  • محل تحویل محصولات درب انبار این شرکت میباشد.
  • هزینه های انبارداری، بسته بندی، بارگیری و حمل از انبار شرکت تا محل پروژه و به انبار خریدار و تخلیه بار بر عهده خریدار میباشد.
  • حداقل میزان فروش محصول معادل 5 پانل میباشد.
  • فروش بصورت نقدی میباشد.
  • اعتبار قیمت های فوق از تاریخ صور به مدت 3 روز میباشد.