ویژگی ها

ویژگی های سنگ‌های مصنوعی و سنگ های تزئینی

 1. • تنوع در رنگ با قابلیت اجرای طرح‌های مختلف و دلخواه با استفاده از سنگهای تزئینی.
 2. • سنگ های مصنوعی تزئینی سبک‌تر از سنگ‌های طبیعی و با وزن مخصوص باعث وزن کمتر ساختمان و در نتیجه کاهش اثر زلزله بر ساختمان می‌شود.
 3. • قابلیت جذب آب سنگهای مصنوعی و سنگ های تزئینی.
 4. • عدم محدودیت سنگ های مصنوعی تزئینی در ابعاد تولیدی با نصبی همانند سنگ طبیعی .
 5. • استقامت (کشش و فشار) بالاتر سنگ های مصنوعی و یا انواع سنگ های تزئینی صنعتی از سنگ‌های طبیعی.
 6. • انواع سنگ های مصنوعی و یا سنگ های تزئینی اسکوب سرخود است. بدین معنی که برخلاف سنگ‌های طبیعی در اثر عوامل جوی و
 7. عدم چسبندگی به مرور زمان از بدنه ساختمان جدا نمی‌شود، از آشناترین معایب سنگ طبیعی، همین جداشدن تدریجی از بدنه ساختمان است.
 8. • مقاومت بالای سنگ های مصنوعی تزئینی در برابر عوامل جوّی.
 9. • استحکام و انسجام بالای سنگ های مصنوعی تزئینی.
 10. • تنوع‌پذیری بالای سنگ های مصنوعی و سنگ های تزئینی.
 11. • نصب راحت و بدون دردسر سنگ های مصنوعی و سنگ های تزئینی.
 12. • قیمت فوق العاده رقابتی سنگ های مصنوعی و سنگ های تزئینی در مقایسه با سنگهای طبیعی.