طریقه صحیح حمل و نصب

  • • حمل صحیح پانل بصورت عمودی
  • • برش پانل با استفاده از پلکسی بر
  • • آغشتن پشت پانل با استفاده از چسب مخصوص
  • • مهارکردن پانل روی دیوار یا سطوح کاملا مسطح با چکش لاستیکی